top of page
Palo Santo Soap 聖木手工皂
 • Palo Santo Soap 聖木手工皂

  ⇢ 由聖木浸泡橄欖油及聖木純露製成

  ⇢ 橄欖油自古以來都帶有神聖意涵

  ⇢ 高比例橄欖油入皂,洗感滋潤

  ⇢ 乳木果脂入皂,加倍滋潤

   HK$58.00Price
   bottom of page